logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

Liên doanh nước ngoài

 • Trung tâm dữ liệu các Tổ chức phi chính phủ
 • Cơ quan phát triển Pháp AFD
 • Công ty CP thương mại quốc tế BISCEM
 • Công ty TNHH Uber Việt Nam
 • Trường mầm non Quốc tế Việt Pháp
 • Công ty cổ phần ANOVA FEED
 • Công ty cổ phần Agrifeed Việt Nam
 • Công ty TNHH Doo Jung việt nam
 • Công ty cổ phần Oristar
 • Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
 • Công Ty TNHH Kido
 • Công ty ASCO ASIA
 • Công ty kiểm toán quốc tế E & Y
 • Công ty TNHH MTV Tek – Experts
 • Công ty cổ phần DILIGO Việt Nam

Xem thêm