logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

Khối giáo dục

 • Sở giáo dục Hà Nội
 • Công ty Cổ phần GD và ĐT PoPoDoo
 • Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài
 • Công ty CP thương mại Cầu Vồng Đỏ
 • Học viện biên phòng
 • Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng
 • Trường cao đẳng nghề quốc tế Hà Nội
 • Trường Cao đẳng sơ phạm nhà trẻ mẫu giáo
 • Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
 • Trường Đại học Xây dựng
 • Trường mầm non Họa Mi
 • Trường mầm non KLF Hà Nội
 • Trường mầm non Mầm xanh
 • Trường phổ thông song ngữ liên cấp WELLSPRING
 • Trường tiểu học Đức Giang

Xem thêm