logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

PGS. TS. BS ĐẶNG NGỌC HÙNG

PGS. TS. BS ĐẶNG NGỌC HÙNG

GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN

- Nguyên Giám đốc Bệnh viện 103 Học viện Quân Y 

- Nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân Y Bệnh viện 103 

- Nguyên Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Lồng ngực - Tim mạch Viện Quân Y 103 

- Nguyên Phó chủ tịch Hội Phẫu thuật Lồng ngực - Tim mạch Việt Nam 

BSCKII  ĐOÀN HỮU ĐÔNG

BSCKII ĐOÀN HỮU ĐÔNG

PHÓ GIÁM ĐỐC & TRƯỞNG KHOA NGOẠI - GÂY MÊ HỒI SỨC

- Nguyên Phó Giám đốc - Bệnh viện tỉnh Hà Giang 

- Nguyên Trưởng Khoa Ngoại - Bệnh viện tỉnh Hà Giang 

- Nguyên Trưởng Khoa Ngoại Tiêu Hóa - Bệnh viện Saint Paul Hà Nội