logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

Dịch vụ tư vấn và tiêm chủng

Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin Hà Thành cung cấp các dịch vụ tư vấn và tiêm chủng đa dạng, bao gồm: 

1. Tiêm chủng theo yêu cầu 

2. Tiêm chủng Tiền hôn nhân 

3. Tiêm trọn gói cho Người lớn 

4. Tiêm trọn gói cho Trẻ em