logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

TS.BS. NGUYỄN THỊ QUỸ

Chức vụ:Bác sỹ Nội soi Tiêu hóa
Thành tựu:

Nguyên:
- Phó trưởng khoa CĐHA - Thăm dò chức năng Bệnh viện Sail Paul
- Bác sĩ Nội trú (FFI) tại CH Pháp
- Phó chủ tịch hội tiêu hóa Hà nội