logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

BSCKI TRẦN NGỌC HÙNG

Chức vụ:Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh
Thành tựu:

Nguyên: 
- Giảng viên trường Đại học y Thái Nguyên
- Bác sỹ khoa Chẩn đoán hình ảnh  Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên