logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

Ths.BS Chu Văn Điểu

Chức vụ:Bác sỹ chuyên khoa Tâm thần
Thành tựu:

Nguyên:

- Bác sỹ điều trị tâm thần - Bệnh viện tâm thần TW

- Giảng viện đào tạo Bác sỹ định hướng chuyên ngành Tâm Thần