logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

BS TRƯƠNG THỊ NGUYỆT

Chức vụ:BÁC SĨ CHUYÊN KHOA MẮT
Thành tựu:

Nguyên Bác sĩ mắt chuyên khoa Mắt - bệnh viện Hitech