logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

TS BS Nguyễn Thị Xuyến

Chức vụ:Bác sỹ xét nghiệm
Thành tựu:

Nguyên:

- Trưởng Khoa xét nghiệm Bệnh viện 198 -Bộ Công An