logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

THS. BS HÀ VĂN KHIÊN

Chức vụ:BÁC SĨ CHUYÊN KHOA NGOẠI PHẪU THUẬT THẨM MỸ
Thành tựu:

Nguyên Bác sĩ tạo hình PTTM - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội