logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

THS. BS CAO HUY TÂN

Chức vụ:BÁC SĨ CHUYÊN KHOA NGOẠI PHẪU THUẬT THẨM MỸ
Thành tựu:

Nguyên Bác sĩ phẫu thuật khoa Ngoại - bệnh viện Giao thông vận tải