logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

BSCKII Nguyễn Khánh Hội

Chức vụ:Trưởng khoa xét nghiệm
Thành tựu:

Nguyên:
- Trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện 103