logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

BSCKI Vũ Thị Quỳnh Trang

Chức vụ:Bác sỹ Tai mũi họng
Thành tựu:

Bác sỹ Tai mũi họng bệnh viện Đại học Y Hà Nội