logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

BSCKI Nguyễn Thanh Nga

Chức vụ:Bác sỹ chuyên khoa Da liễu
Thành tựu:

Nguyên:

Bác sỹ khoa da liễu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội