logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

BSCKI Bùi Thị An

Chức vụ:Bác sỹ chuyên khoa Da Liễu
Thành tựu:

Nguyên:

- Bác sỹ Khoa Da liễu Bệnh viện Bạch Mai