logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

Quy định về giờ thăm bệnh nhân nội trú

Để Quý khách hàng được nghỉ ngơi hoàn toàn, đồng thời tránh các nguy cơ lây nhiễm bệnh trong thời gian điều trị, Bệnh viện Đa khoa Hà Thành quy định về thời gian thăm bệnh nhân nội trú như sau:

Sáng: 6:30 – 7:30 
Trưa: 11:00 – 13:30
Chiều: 16:30 – 21:00 

Các quy định chung khi vào thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hà Thành:

• Số lượng khách thăm bệnh nhân tối đa là 02 người mỗi lần. Trường hợp có nhiều khách thăm cùng một bệnh nhân, mỗi lượt thăm là 30 phút. 
• Sau 21h hàng ngày, nhân viên bảo vệ của bệnh viện sẽ làm thủ tục kiểm tra khu điều trị nội trú và mời khách thăm ra về. 
• Quý khách vui lòng không mang động vật hoặc các loại vất chất có thể gây cháy, nổ, gây hại vào phòng điều trị của bệnh nhân. 
• Để tránh ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác, khách thăm và người nhà bệnh nhân vui lòng không gây tiếng ồn. 

Xem thêm